top of page
AEnB2Ur4-sHTf-TE7cZSeCQuswmuu-1EihsQNLDn

פרויקט יזמות

פרויקט יזמות לפיתוח חדש הינו תהליך קבוצתי בו ניתנת הזדמנות ייחודית למשקיע לקחת חלק בפרויקט נדל״ן חדש ולהניב רווח בטווח קצר.

כל פרויקט מתחיל בפגישה משותפת

 

יחד נגדיר את הציפיות מההשקעה, אילו משאבים כספיים נדרש להקצות, מה הם יתרונותיו של השוק ואילו נכסים בעלי פוטנציאל רווחי זמינים לרכישה.

 

לאחר שנרכיב יחד את פרופיל ההשקעה, נוכל לבנות את תהליך העבודה המשותף למימוש ההשקעה שלך.

יתרונות התהליך

 • פוטנציאל רווח גבוה

 • משך הפרויקט: 2-4 שנים

 • מספר מצומצם של משקיעים בפרויקט קבוצתי אחד

 • עלות כניסה מינימלית לפרויקט

 • אינטרס משותף בו vigeo venture תיקח חלק כמשקיע בפרויקט

צעד אחר צעד

 

נתחיל את התהליך בזיהוי נכסים במיקומים אטרקטיביים בעלי פוטנציאל השבחה גבוה, תוך שימוש בפלטפורמה טכנולוגית לקביעת השווי הריאלי של הנכס.

 

עבור כל פרויקט, נרכיב צוות מקצועי שיפקח וינהל את התקדמות הפרויקט כולו:

 • מנהל פרויקט

 • יועץ משפטי

 • יועץ פיננסי

 • אדריכל מקצועי

 • קבלן מבצע

 

הפיתוח ו/או השיפורים יבוצעו בנכס הקיים והבנייה בנכס תורחב במידת האפשר.

המטרה שלנו היא לשווק ולמכור את הפרויקט ולייצר רווחים משמעותיים לכל המשקיעים בקבוצה על סכום ההשקעה המקורי.

מידע חשוב

 • המשקיעים יהנו מחלוקת רווחים ביחס להשקעתם בסיום הפרויקט.

 • המשקיע אינו הבעלים של יחידה בפרויקט.

 • למשקיע לא תינתן אפשרות לבצע שינויים במבנה הנכס ו/או בתוכניות הפרויקט. vigeo ventures הינה האחראית הבלעדית לקבל החלטות אלו.

צור איתנו קשר למידע נוסף

אתם רק צעד אחד מההזדמנות הבאה שלכם

תודה רבה!

bottom of page